Om Lotstad AB

Lotstad-2014

Lotstad Filter Cleaner är utvecklad av Lotstad AB som även har hand om försäljning och service av filterrengöraren. Lotstad AB innehar också försäljningsagenturen i Sverige för PTH Products omfattande produktutbud. Läs mer om PTH Products.

Lotstad AB ägs och drivs av Magnus Larsson och Lottstad Lantbruk. Gården har varit i släktens ägo i fyra generationer och den femte är på väg in i driften om några år.

Lottstad Lantbruk bedrev tidigare svinproduktion och odling av foderspannmål, men år 2006 lades driften om till spannmålsproduktion med odling av traditionella grödor. Nuförtiden är svinhallarna utarrenderade till en integrerad suggbesättning. Lantbruket bedriver även uthyrning av lastmaskiner, legotorkning av spannmål samt har intäkt från ett 2 MW vindkraftverk som ägs och drivs av Vävingevind AB.