Referenser

Stefan Ranch (Björksund, Nyköping)

Bordsjö Skogar AB (Hörningsholm)

Telje Energi & Återvinning (Södertälje)

Hans Bromark Åkeri AB (Hargshamn)

Eskilstuna Energi och Miljö (Eskilstuna)

Bromarks Mining (Dannemora)

SMA Mineral (Rättvik), har 2 st Lotstad Filter Cleaner

Kentas Last & Schakt AB (Värmdö)

Fler referenser finns på begäran.